Advisering Stichting Springtij Festival Terschelling

De Stichting Springtij Festival Terschelling is de organisator van een jaarlijkse duurzaamheidsforum op Terschelling (www.springtij.nu). Springtij stimuleert kennisuitwisseling en stuurt aan op concrete actie op het gebied van duurzaamheid. De stichting benaderde Waterkring met het verzoek mee te helpen aan een ‘position paper’ op basis waarvan Springtij de komende 4 jaar aan het werk gaat.

X